Bodrum – Halikarnas

Bodrum – Halikarnas

Halikarnas został założony na początku I tysiąclecia p.n.e. przez Dorów, którzy wyemigrowali z Peloponezu. Początkowo miasto było związane sojuszem z innymi pięcioma doryckimi miastami, ale szybko uległo supremacji miast jońskich, położonych na północy. Do poważniejszego znaczenia Halikarnas doszedł za panowania Mauzolosa, satrapy Karii w latach 377 – 352 p.n.e. Przeniósł on bowiem stolicę swego państwa z My lasy (Milas) właśnie do zdobytego Halikarnasu, który w ten sposób stał się politycznym i kulturalnym centrum Kari i. Mauzolos przesiedlił do miasta mieszkańców okolicznych wiosek, zwiększając w ten sposób jego populację, otoczył potężnymi murami (długimi na ponad 5 km) i wybudował w mieście wiele wspaniałych budowli, w tym m.in. kilka świątyń, teatr czy agorę. Wówczas zaczęły się też prace nad grobowcem, którego był pomysłodawcą. Po śmierci Mauzolosa wdowa po nim – Artemizja – dokończyła budowlę znaną dzisiaj jako Mauzoleum, która to nazwa na stałe weszła do kanonu architektury jako określenie okazałego, majestatycznego grobowca. W Halikarnasie urodził się Herodot (ok. 485 – 425 p.n.e.), zwany ojcem historii, autor jednego tylko dzieła zatytułowanego Dzieje (Historiai), które podzielone na dziewięć ksiąg, uznaje się za początek twórczości historiograficznej. Aby zebrać potrzebne materiały, Herodot wiele podróżował (oprócz Grecji odwiedził m.in. Mezopotamię, Egipt, Italię, wybrzeże Morza Czarnego), dzięki czemu opisy historyczne mógł w swym dziele wzbogacić licznymi wątkami etnograficznymi i geograficznymi.

W połowie IV w. p.n.e. Halikarnas walczył z Rodyjczykami, a pod koniec tegoż stulecia wpadł w ręce Persów, z których wyzwolił go Aleksander Wielki. Zresztą podczas całej jego kampanii przeciwko Persji jedynie w Halikarnasie natrafił Aleksander na bardzo silny opór. Na pewno obrońcom pomogły wybudowane przez Mauzolosa mury, wzmocnione trzema twierdzami. Po zwycięstwie Aleksandra Karią rządziła królowa Ada, a po jej śmierci państwo weszło w skład imperium Aleksandra. Kiedy i on wyzionął ducha, ziemie te znalazły się najpierw pod rządami diadochów – Ptolemeuszy, a później Seleucydów, aby ostatecznie przypaść Rzymowi w 129 r. p.n.e. Tak oto Karia została częścią prowincji Azji. Halikarnas rozwijał się bez większych przeszkód pod rządami Rzymu; następnie, po upadku imperium, był niezależnym, grecko-rzymskim ośrodkiem, ale już w 654 r. został zdobyty i doszczętnie zniszczony przez Arabów. Odtąd miasto już nigdy nie podniosło się z upadku i wegetowało pod ciągłym zagrożeniem ze strony plemion turkmeńskich. W 1071 r. zostało zdobyte przez Seldżuków, a 25 lat później odbite przez rycerzy I krucjaty. W ręce Turków (tym razem z dynastii Mentese) wpadło ponownie w połowie XIV w. i weszło w skład jednej z utworzonych przez nich prowincji. Ale widać nie było Halikarnasowi przeznaczone być niemym sługą innowierców, ponieważ na początku XV w. zdobyli go rycerze z zakonu joannitów (inaczej szpitalnicy), którzy postanowili, że miasto będzie służyło jako baza wypadowa do Azji Mniejszej, i wtedy też wybudowali tutaj twierdzę poświęconą św. Piotrowi. Miasto przejęło wkrótce nazwę zamku, która brzmiała z grecka Petrion, a gdy Turcy ponownie i ostatecznie przejęli nad nim kontrolę (Osmanowie opanowali Halikamas dopiero w 1. poł. XVI w.), nazwali je Bodrum, co było sturczoną formą Petrionu.

Noclegi

Bodrum jest typowym kurortem, a więc nie znajdziemy tu bardzo tanich noclegowni kategorii „dla mało wymagających”. Równie ciężko jest znaleźć hotele tanie, bo takimi są one tylko poza sezonem. Latem nie dość, że trudno o nocleg, to jeszcze doba w pokojach, za które normalnie zapłacilibyśmy 7 USD, kosztuje 15 USD, a nierzadko i więcej.

Gastronomia

W Bodrum nie ma specjalnej dzielnicy, gdzie skupiałyby się tanie lokale, o które zresztą tu trudno. Więcej jest lokali o cenach wyższych niż przeciętne. Restauracje czy lokanty są rozrzucone po całym mieście, choć oczywiście najwięcej ich napotkamy przy promenadzie oraz w dzielnicy bazarowej.

Łaźnie

W mieście jest tylko jedna porządna łaźnia – Bardakci Hamami, Omurca Dere Cad., naprzeciwko luk susowego hotelu Delfi. Cena za komplet wynosi aż 17 USD i jak przystało na miejsce turystyczne, nie ma ograniczeń dotyczących kąpieli kobiet.