Mniejszości narodowe i etniczne

Mniejszości narodowe i etniczne

Turcy niechętnie uznają jakiekolwiek mniejszości narodowe w granicach swojego państwa. Jeszcze przed II wojną światową prowadzono specjalny program osiedleńczy, który jako żywo powtórzył Stalin w stosunku do wielu narodów zamieszkujących Związek Radziecki. I tak Ormian osiedlono …