BERGAMA (Pergamon)

BERGAMA (Pergamon)

Licząca ok. 55 tys. mieszkańców, Bergama leży w malowniczej dolinie rzeki Bakir, nad którą wznosi się wzgórze z ruinami antycznego miasta Pergamon, niegdysiejszej stolicy potężnego państwa Attalidów (III – II w. p.n.e.). Dzisiaj jest to spokojne, rolnicze miasto, …