Euromos

Około 15 km na północ od Milas (przy głównej drodze Milas – Sóke) leżą miny starożytnego miast) Euromos Miasto powstało dosyć wcześnie – ok. VI w. p.n.e., ale do większego znaczenia doszło w IV w. p.n.e., kiedy Mauzolos przyłączył je do królestwa Karii. Wtedy Euromos stał się – zaraz po Mylasie najważniejszym miastem w Karii. Najlepiej zachowanym zabytkiem jest tu świątynia Zeusa, którą można zwiedzać w godz. 8.30 – 17.30, wstęp: 1,5 USD, studenci: 0,7 USD.

Wybudowana w 1. poł. II w., reprezentuje styl koryncki i do dzisiaj stoi jeszcze szesnaście pięknych kolumn dźwigających belkowanie. Podstawa świątyni mierzy 27×14,5 m. Po bokach stało pierwotnie jedenaście, a od frontu i z tyłu po sześć kolumn. Dodatkowe kolumny znajdowały się w pronaosie (w liczbie czterech) i na tyłach celli (dwie). Na większości kolumn zachowały się inskrypcje informujące o fundatorach budowli. Byli to zamożni mieszczanie, przeważnie urzędnicy, którzy w ten sposób chcieli swe imię przekazać wieczności. Cztery kolumny pozbawione żłobkowania wskazują na fakt, iż świątyni nigdy nic dokończono. Nieco dalej na północ od budowli znajdują się pozostałości potężnych murów miejskich, była więc ona usytuowana poza ich obrębem.

Ponieważ Euromos leży zaraz przy głównej drodze, nie sposób go przeoczyć. Jeśli jedziemy z północy i mamy jeszcze dość czasu, żeby obejrzeć zabytek (a naprawdę warto), wystarczy poprosić kierowcę, aby się zatrzymał. Ruiny leżą po lewej stronic drogi. Po ich zwiedzeniu należy wyjść na główną drogę i złapać dolmusz czy okazję do Milas. Jeżeli jesteśmy w Milas, do ruin podjedziemy dolmuszem zmierzającym do Sóke (ok. 0,4 USD, 15 min).