Hydrologia

Hydrologia

Górskiemu charakterowi powierzchni państwa towarzyszy bogata sieć rzeczna, ale przynosi ona Turcji mało pożytku, ponieważ górne biegi rzek mają nurt powolny i leniwy, podczas gdy biegi środkowe i dolne to niebezpieczne progi, skaliste łożyska i bardzo porywisty prąd, żadna więc rzeka nie jest spław-na. Kraj cierpi na niedostatek wody, nawet największa rzeka, Kizilirmak, nie przedstawia większej wartości pod tym względem. Deficytowi wody próbuje się zapobiec, budując tamy, czyli sztuczne zbiorniki wodne, oraz wiercąc głębokie studnie artezyjskie.

Największe rzeki Turcji to Kizilirmak i Sakarya uchodzące do Morza Czarnego, Menderes i Gediz należące do zlewiska Morza Egejskiego oraz Seyhan i Ceyhan, które wpadają do Morza Śródziemnego. Wnętrze Anatolii jest częściowo obszarem bezodpływowym, co oznacza, iż rzeki wpadają tam do licznych słonych reliktowych jezior wyżyny albo jezior tektonicznych w paśmie Tauru Zachodniego. Na terenie Turcji biorą początek dwie wielkie rzeki Bliskiego Wschodu: Tygrys (tur. Dicle Nehri) i Eufrat (Firat Hehri), które w Anatolii nie uzyskują jednak imponującej szerokości, rozwijając się dopiero poza granicami kraju i wpadając do Zatoki Perskiej.

Liczne jeziora rozsiane po całej Turcji są na ogół ubogie w dopływy słodkich wód. Słabo przepuszczalne podłoże, słoneczny żar oraz ciepłe wiatry południowe sprzyjają silnemu parowaniu. W związku z tym większa część jezior zawiera wysoki procent soli w swych wodach. Mniejsze jeziora Wyżyny Armeńskiej zawierają znaczne ilości siarczanów, ponieważ są zbiornikami powulkanicznymi, powstałymi stosunkowo niedawno. Z powyższych powodów jeziora Turcji są ogólnie słabo zarybione, a przylegające do nich obszerne połacie bagien były niegdyś siedliskiem roznoszonej przez komary malarii. Największym jeziorem w Turcji jest Van Golu (3750 km2) leżące w pobliżu granicy z Iranem. Wpada do niego prawie 50 rzek i strumieni. Drugim co do wielkości jest słone jezioro Tuz Gólu o powierzchni wody 1285 km2, które wraz z okalającymi bagnami przekracza 2 tys. km2.