CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZA

CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZA

Republika Turecka zajmuje obszar 780 580 km2, z czego 9820 km2 przypada na wody. Kraj położony jest w znacznej większości na kontynencie azjatyckim, w najdalej wysuniętej jego części – tzw. Azji Mniejszej. Jest to półwysep oblewany od północy …