Wielki Potop

Wielki Potop

Morze Czarne jest jednym z bardziej charakterystycznych mórz na kuli ziemskiej. Na skutek budowy geologicznej zbiornika powstał dwupoziomowy układ wód . Z jednej strony wpadają do Morza Czarnego wielkie rzeki (m.in. Dniepr, Dniestr i Dunaj), a z drugiej …