Ormianie

Ormianie

W Turcji żyje dziś ok. 80 tys. Ormian. Zamieszkujących okolice południowo-wschodniej Anatolii, okolice granicy z dzisiejszą Armenią oraz Stambuł. Mieszkają oni w Anatolii co najmniej od X w., a pochodzą od Indoeuropejczyków. W Azji Mniejszej pojawili się być może …