Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Pierwszy park narodowy powstał w Turcji w 1958 r., a od tamtego czasu ich liczba wzrosła do 21. Nierzadko zakładano je z powodu archeologicznych wykopalisk lub istniejących już ważnych historycznie miejsc. To sprzyjało z kolei rozwojowi fauny i …