Roślinność

Roślinność

Zróżnicowanie terenu i warunków klimatycznych wpłynęło na ogromne bogactwo tureckiej szaty roślinnej, która dostosowała się do przeciwieństw występujących pomiędzy centralną Anatolią a jej obrzeżami.

Na wybrzeżu Morza Czarnego spotykamy formy borealne, czyli północne, charakterystyczne również dla Europy Środkowej. Jedynie …