Polityka

Polityka

Turcja jest republiką, której ostatnia konstytucja została zatwierdzona przez turecki parlament i przyjęta w ogólnonarodowym referendum pod koniec 1982 r. Głową państwa jest prezydent wybierany przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe na siedmioletnią kadencję. Prezydent posiada ważne uprawnienia wykonawcze. Spoczywa na …